محصولات شبکه

گیتوی گرنداستریم GXW4108

گرند استریم یکی از شرکت هاس سرشناس و پرطرفدار تولیدکننده محصولات صوتی و تصویری تحت شبکه می باشد که می توانیم به گوشی ها تحت IP ، گیتوی (gateway) ، تلف...

مشاهده محصول

گیتوی گرنداستریم GXW4104

گرند استریم یکی از شرکت هاس سرشناس و پرطرفدار تولیدکننده محصولات صوتی و تصویری تحت شبکه می باشد که می توانیم به گوشی ها تحت IP ، گیتوی (gateway) ، تلف...

مشاهده محصول

محصول شماره سه

دستگاه TVS-682 از 4 عدد هارد 3.5" و2 عدد هارد SSD 2.5” پشتیبانی می کند و با بهره گیری از پردازنده نسل ششم Intel® 14nm multi-core برای ذخیره ...

مشاهده محصول

محصول شماره دو

دستگاه TVS-682 از 4 عدد هارد 3.5" و2 عدد هارد SSD 2.5” پشتیبانی می کند و با بهره گیری از پردازنده نسل ششم Intel® 14nm multi-core برای ذخیره ...

مشاهده محصول

محصول شماره یک

دستگاه TVS-682 از 4 عدد هارد 3.5" و2 عدد هارد SSD 2.5” پشتیبانی می کند و با بهره گیری از پردازنده نسل ششم Intel® 14nm multi-core برای ذخیره ...

مشاهده محصولصفحات: 1